Anmälan till förhandsvisning

Anmälan är öppen. 

För att närvara på förhandsvisningen av GIBCA 2017 krävs ackreditering. Ackrediteringen är tillgänglig för press och professionella inom konst och kultur. 

Ansöker gör du här.

Förhandsvisningen äger rum fredagen den 8 september. Vid eventuella frågor, kontakta oss på fredrika.almqvist@gibca.se

10:00-19:00 (Tiderna är preliminära, och kan komma att ändras.)